ПРАВИЛА

користування Інтернет-центром

Бучацької центральної

районної бібліотеки


I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Бучацька центральна районна  бібліотека надає користувачам вільний доступ до світової мережі Інтернет та інформаційних баз даних з метою навчання, підвищення кваліфікації, отримання додаткових знань з різних наук. Для забезпечення ефективної та безперервної роботи Інтернет - центру необхідне дотримання нижче наведених правил, які розроблені у відповідності із Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Указом Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтренет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" від 31 липня 2000 року №928/2000, статутом Бібліотеки та "Правилами користування центральної районної бібліотеки".


II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРІ


Обслуговування в Інтернет - центрі здіснюється згідно графіку роботи бібліотеки. Доступ до робочих місць в центрі відбувається з дозволу працівника в порядку загальної черги. Тривалість роботи одного читача в мережі Інтернет 60 хв. Учасники американських програм обслуговуються позачергово.

В разі переривання роботи читача в мережі Інтернет з будь-якої причини, яка виникла не з вини користувача, йому призначається додатковий час роботи на комп'ютері або пропонуються альтернативні джерела задоволення запиту.

Послуги друку та сканування платні. Папір для друку надається бібліотекою. Користувач може використовувати для роздруку інформації власний папір, якщо він відповідає вимогам паперу, що використовується для друку на лазерному та струменевому принтерах.

Для запису інформації на дискету повинні використовуватися лише відформатовані у бібліотеці дискети.III. ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕКИ

Працівники бібліотеки повинні:

 • забезпечити сприятливі умови роботи в Інтернет - центрі;
 • надавати консультативну допомогу в процесі здійснення користувачами пошуку необхідної інформації та її обробки;
 • вивчати інформаційні потреби користувачів з метою постійного поповнення списку рекомендованих сайтів;.
 • проводити періодичне навчання читачів роботі в мережі Інтернет;
 • формувати у користувачів потребу в інформації, популяризувати серед користувачів бібліотеки ресурси мережі Інтренет.


 • IV. ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

  В Інтернет - центрі користувачі повинні:

 • перед початком роботи пред'явити читацький квиток (разом з документом підтверджуючим особу) працівникові бібліотеки;
 • при першому відвідуванні заповнити читацький формуляр та ознайомитися з правилами користування Інтернет - центром та інструкцією по техніці безпеки;
 • підтримувати тишу та чистоту в центрі;
 • бережливо ставитися до обладнання Інтернет - центру;
 • використовувати жорсткий диск комп'ютера для зберігання власної інформації не довше сеансу роботи в Інтернет - центрі;
 • при потребі копіювання користувач повинен пред'явити працівникові бібліотеки дискету або диск для перевірки та форматування;
 • оплатити додаткові послуги Інтернет - центру згідно встановлених тарифів.


 • Користувачам забороняється:

 • починати працювати в Інтернет - центрі без дозволу працівника;
 • використовувати техніку та програмне забезпечення в цілях що не передбачають пошуку інформації та задоволення читацьких запитів;
 • порушувати будь-які пункти з інструкцій по техніці безпеки;
 • вносити будь-які зміни в технічні та параметри комп'ютерної техніки, самостійно знищувати будь-які файли з комп'ютера;
 • використовувати комп'ютерну техніку, програмне забезпечення та мережу Інтернет в комерційних цілях;
 • неправомірне скачування та використання ліцензій, порушення законів копірайту.
 • при порушенні даних правил користування Інтернет - центром користувачі будуть позбавлені прав користування мережею Інтернет;
 • за навмисне псування обладнання та програмного забезпечення користувач несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
 •