Читальний зал


  • надає можливість всім читачам використовувати документи зі свого фонду, фонду книгосховища в стінах читального залу;

  • представлений  нормативними та законодавчими документами, енциклопедіями, довідковими виданнями, посібниками, виданнями з питань політики, історії, бізнесу, банківської справи, економіки,  гуманітарних наук;

  • організовує перегляди літератури, проводить літературні вечори, книжкові виставки, презентації книг, творчі зустрічі з поетами та письменниками;

  • збирає та опрацьовує документи про рідний край, нову краєзнавчу літературу;

  • пропонує регіональну інформацію;

  • до послуг користувачів довідково-інформаційний апарат: систематична картотека газетних та журнальних статей, краєзнавча картотека.


  •